Ecobox Small

Minireningsverket Ecobox Small – perfekt för ett hushåll

Ecobox Small är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar allt hushållsavlopp (toalett, bad, disk och vatten) utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox Small är att det är ett system som aldrig någonsin behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut.

Detta minireningsverk klarar av att rena avloppsvattnet från ett hushåll på 5 personer. Om flera hushåll ska anslutas till samma minireningsverk, så finns vår större modell Ecobox Bio.

Ebsmall

Ecobox Small är ett komplett system för rening av bad, disk och tvättvatten + WC. , 1 hushåll

Ersätter gamla reningstekniker

Glöm ålderdomliga reningstekniker som inte håller måttet på långa vägar. Det smidiga med Ecobox Small är att alla reningsstegen (mekanisk, biologisk, fosfor samt bakterierening) är integrerade i en och samma behållare.

Du behöver alltså ingen separat trekammarbrunn eller några efterpoleringsteg då allt sker i boxen. Inga kemikalier behövs heller, så du slipper oroa dig för dyra kemikaliepumpar som kan krångla. Efter reningsprocessen är vattenkvaliteten fullt jämförbar med badvattnet vid svenska insjöar.

Demovagg 400x130cm

Ecobox tillverkas för att klara arktiskt klimat i Övertorneå

Många kunder väljer våra minireningsverk för att de är tekniskt okomplicerade. Vi tror nämligen inte att någon har avlopp som sin största hobby. Därför har vi satsat på beprövad teknik som står pall för krävande nordiska förhållanden. Resultatet: Reningsverk som jobbar på i det tysta. Dag efter dag. År efter år.

Juha lakaniemi ai4g2zf Ajg unsplash

Minireningsverket Ecobox Small

 • CE-märkt
 • Fri från kemikalier
 • Ersätter trekammarbrunn
 • Ersätter infiltration och markbädd
 • Integrerad bakterierening
 • Kompakt yttre
 • Inga rörliga delar
 • All rening i samma enhet
 • Lätt att installera
 • Enkel att sköta
 • Hög driftsäkerhet
 • Flera decenniers livslängd
 • Överträffar Naturvårdsverkets reningskrav

Ecobox Small fakta

1 hushåll (5 personer)
Installation kräver grävare och elektriker
Tillverkad i återvinningsbar HD-polyeten

Överträffar Naturvårdsverkets reningskrav:

>90% BOD
>90% Fosfor
>50% Kväve

Övriga fakta:
 • 99,999% bakterierening (högt smittskydd)
 • Höjd: 1400mm (botten till kant) 550 mm kant till lock, förlängning med ytterligare 600mm finns.
 • Diameter: 2300 mm
 • Tank: 300 kg
 • Fosforfilter: 500 kg
 • Anslutning: 230V
 • Effekt: 50 W
 • Energiförbrukning: 450 kWh/år
 • 3-års tillverkningsgaranti

Kontakta oss för aktuell prisuppgift

Skissbild

Ladda hem produktblad här