Välkommen till
Ecoboxcenter
Roslagen

Enkel och effektiv avloppsrening

Det perfekta minireningsverket

Utsläpp från enskilda avlopp är ett stort problem för våra vattendrag. Det är dock ett problem som är enkelt att åtgärda för dig som fastighetsägare.

Genom att välja Ecobox minireningsverk så får du en lösning som renar avloppet, motsvarande de högsta skyddsnivåerna vi har i Sverige.

Start tunna

Miljövänligt

Ecobox small är ett biologiskt reningsverk som är helt fritt från kemikalier. Verket överträffar Naturvårdsverkets reningskrav på alla punkter (BOD, kväve o fosfor). Anläggningen bygger på passiva filter och självfall och det enda som behöver tillföras i processen är syre.

En svan i stan

Lättskött och driftsäkert

Vi använder oss av en väl beprövad teknik utan rörliga delar. Enbart självfall – utan cirkulationspumpar ger en enkelhet och effektivitet. Tekniken är även okänslig för elavbrott, flödesvariationer samt temperaturskillnader. Lägg sedan till att vi inte behöver tillsätta kemikalier (vi slipper doser- och reglerutrustning) så har ni ett lättskött och driftsäkert avloppssystem.

Hangmatta

Allt-i-ett

Ecobox ersätter markbädd, infiltration och trekammarbrunn. Hela reningsprocessen är integrerad i en och samma behållare vilket innebär att den tar liten plats och är snabb att installera.

Vi på Score ecoboxcenter hjälper er med hela processen från myndighetsansökan, grävning/ installation/driftsättning till service och tillsyn.

Allt för att göra det enkelt för er!

Tunna med logo